Dịch vụ

CẤY TẠO TRẦM HƯƠNG BẰNG MEN VI SINH
 Giải pháp cấy tạo trầm toàn thân (Agar-Wit) *Sản phẩm sinh học kích thích tạo trầm theo sự hợp tác giữa Việt Nam&Nhật Bản * Qúa trình phát triển của cây dó bầu đủ tuổi khai thác trầm kéo dài từ 8 năm trở lên, nên giải pháp cấy kích thích tạo trầm toàn thân để nâng cao hiệu suất thu hoạch trầm trên cùng 1 đơn vị cây dó...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
local_phone Điện thoại: 090 4157 268
account_circle Email : agarwoodforyou@gmail.com
Khách hàng thân thiết